یکشنبه، 23 مرداد 1401

حاشیه های تمام نشدنی واکسن کرونا

حاشیه های تمام نشدنی واکسن کرونا
مهمترین موضوع درخصوص واکسن دسترسی آزادانه و عادلانه جامعه عمومی به این واکسن در اسرع زمان است اما به هرحال ممکن است سودجویان از راه های مختلفی از تمایل عمومی به در دسترسی داشتن به این واکسن سواستفاده کنند و متاسفانه هنوز تزریق عمومی واکسن شروع نشده سواستفاده ها آغاز شده است

واکسیناسیون عمومی جامعه با واکسن کرونا در یکی دو کشور جهان آغاز شده است. در کشور ما اما این واکسن هنوز از راه نرسیده حواشی بسیاری را موجب شده است. 

بحث‌های فراوانی در سطوح تخصصی و غیرتخصصی در خصوص خرید یا عدم خرید واکسن از کمپانی‌های بزرگ و چند ملیتی و اتکا به واکسن های تولید داخل و اظهارنظرها و موضع گیری های گاه افراطی در این زمینه حاشیه های زیادی را رقم زده است.

اما در این میان آنچه بسیار موجب نگرانی است سواستفاده ها و تقلب ها و مسائل اینگونه مرتبط با دسترسی به واکسن کرونا است. مهمترین موضوع درخصوص واکسن دسترسی آزادانه و عادلانه جامعه عمومی به این واکسن در اسرع زمان است اما به هرحال ممکن است سودجویان از راه های مختلفی از تمایل عمومی به در اختیارداشتن به این واکسن سواستفاده کنند و متاسفانه هنوز تزریق عمومی واکسن شروع نشده سواستفاده ها آغاز شده است. نمونه آن را در آگهی ثبت شده خواهید دید.

امیدواریم که در این مقطع حساس نهادهای نظارتی و متولیان امور با عملکردی مناسب بتوانند مانع هر گونه سواستفاده، رانت خواری و تقلب و سودجویی شوند

دکتر امیر صدری امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.