شنبه، 11 تیر 1401

افزایش 13 درصدی تعرفه خلاف قانون وقابل ابطال است

افزایش 13 درصدی تعرفه خلاف قانون وقابل ابطال است
دبیر هیات رئیسه مجمع عمومی نظام پزشکی با یبان اینکه افزایش تعرفه های پزشکی سال 98 غیر منطقی است گفت : سال گذشته نیز افزایش تعرفه های پزشکی با مکانیسم های قانونی انجام نشد و جامعه پزشکی از سال گذشته نسبت به تعرفه ها معترض بودند .
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی دکتر محمدحسین انصاری مود به ماده 9 احکام دائمی برنامه توسعه کشور ، اشاره و بیان کرد: این ماده  موظف کرده که شورایعالی بیمه سلامت هر ساله قبل از تصویب بودجه سال قبل در هیات وزیران ، نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشتی ، درمانی و تشخیصی در کشور اعم از دولتی ، غیر دولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی و یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی بر اساس بند 8 ماده یک و مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3 آبان 1383 اقدام و مراتب را پس از تائید سازمان برنامه و بودجه کشور و قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کند.

وی با اشاره به اینکه این بند به عنوان یک ماده بعد از ماده دو قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال 1383 الحاق شد ادامه داد : نرخ تورم یک سال اخیر 26.9 اعلام شده که باید در تعیین تعرفه به این موضوع توجه می شد .

وی با بیان اینکه هر چند قانون اجازه تعیین تعرفه بخش خصوصی را به دولت داده ولی آن را مشروط به شرایطی می کند، تصریح کرد : رعایت اصل تعادل منابع و مصارف با قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی درمانی و مبانی محاسباتی یکسان و واحد با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیر دولتی در شرایط رقابتی از جمله این موارد است.

وی خاطر نشان کرد: اگر منبع رسمی اداره آمار ایران نرخ تورم را 26.9 اعلام می کند ،تعیین 13 درصد تعرفه ها ، خلاف قانون است .

انصاری مود با اشاره به اینکه افزایش 13 درصدی تعرفه برای بخش خصوصی و 8 درصدی بخش دولتی خلاف قانون بوده و قابل ابطال است، یادآور شد : نظام پزشکی باید به دیوان عدالت اداری شکایت کند زیرا که در این موارد قانون رعایت نشده است .

رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی خراسان شمالی در ادامه با تاکید بر اینکه افزایش دستمزد کارگر  36.5 درصد ، مالیات دو برابر ، خسارت دیه تا 20 درصد ، هزینه های خانوار 47.5 درصد ، کرایه حمل و نقل عمومی 20 درصد و ... را شاهد هستیم ، بیان کرد: با وجودی که نرخ تورم 26.9 درصد اعلام می شود ، تعرفه های پزشکی را 13 درصد افزایش می دهند درحالی که با وضعیت کنونی حداقل افزایش تعرفه ها باید 40 درصد باشد ./

انتهای پیام

امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.