مشخصات مهرداد فتحیان دهکردی

مشخصات عضو سازمان
 مهرداد فتحیان دهکردی
مهرداد فتحیان دهکردی


مدارک تحصیلی: تخصص ارتودانتیکس
دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی
آدرس: لرستان-خرم آباد-خرم آباد- میدان امام- جنب بانک کشاورزی
تلفن:25274
آدرس: لرستان-خرم آباد-خرم آباد- میدان امام - معاونت بهداشتی
تلفن:279073-23042

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1395/1/28
تاریخ انقضا 1398/4/1