مشخصات محمدرضا امیدظهور

مشخصات عضو سازمان
 محمدرضا امیدظهور
محمدرضا امیدظهور


مدارک تحصیلی: تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
دکترای حرفه‌ای پزشکی
آدرس: تهران-تهران-ولیعصر - نرسیده به مطهری - ک افتخار - پ 34
تلفن:88898440
آدرس: تهران-تهران-دولت دیباجی جنوبی - روبروی سنجابی - پ 17
تلفن:22780701

فهرست پروانه:
شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
تاریخ صدور 1394/12/15
تاریخ انقضا 1399/12/29