معاونت رفاهی

معاونت رفاهي شامل سه اداره به شرح ذيل ميباشد:

اهم فعالیت های معاونت رفاهی و اجتماعی

از آنجا که مبنای پایه گذاری معاونت رفاهی اجتماعی سازمان ایجاد امکانات رفاهی مطلوب و در خور شأن اعضاء می باشد، لذا این معاونت در همین راستا اهداف عالیه خود را پایه گذاری نموده و همواره تلاش می کند تا بهترین امکانات را با توجه به وضعیت موجود در اختیار اعضاء قرار دهد. از این رو تاکنون توانسته ایم امکانات زیر را برای اعضاء فراهم نماید.

 • بیمه تأمین اجتماعی
 • از آنجا که بیمه درمان و بازنشستگی مهمترین دغدغه هر انسانی در کهنسالی می باشد. لذا با انعقاد قرارداد فی مابین سازمان و بیمه تأمین اجتماعی سازمان اقدام به معرفی و بیمه نمودن اعضایی نموده که فاقد هر نوع پوشش بیمه می باشند.

 • مسکن
 • تهیه مسکن و انعقاد قرارداد با انبوه سازان برای تأمین مسکن مناسب و ارزان قیمت برای اعضاء.

 • آرم ترافیک
 • هر ساله برای سهولت تردد اعضایی که در محدوده ترافیک زندگی می کنند و یا محل کار دارند سازمان اقدام به اخذ آرم ترافیک از سازمان حمل و نقل و ترافیک و واگذاری آن به اعضاء دارای شرایط می نماید.

 • افشانه دفاع شخصی
 • از آنجایی که سازمان حفظ امنیت اعضاء را وظیفه خود می داند با رایزنیهای بسیار موفق به انعقاد تفاهمنامه ای با پلیس پیشگیری ناجا در سراسر کشورجهت خرید افشانه دفاع شخصی گردیده است.

 • تسهیلات بانکی
  • معرفی اعضاء به بانکها جهت دریافت تسهیلات برای خرید مطب و یا خرید تجهیزات
  • معرفی اعضاء به بانک ملی جهت دریافت مستر کارت و ویزا کارت قبل از تحریم بانک ملی
 • تسهیلات سفر
 • انعقاد تفاهمنامه با آژانسهای مسافرتی معتبر در سطح شهر تهران برای ارائه خدمات گردشگری به اعضاء

 • هتلها
 • انعقاد تفاهمنامه با برخی از هتلهای معتبر سراسر کشور برای استفاده اعضاء با شرایط ویژه

 • تسهیلات خرید خودرو
 • انعقاد تفاهمنامه با شرکتهای خودرو ساز داخلی و شرکتهای وارد کننده خودرو و معرفی اعضاء به این شرکتها با بهترین شرایط موجود

 • مدیریت اشتغال
 • دفتر کاریابی ابن سینا مستقر در معاونت رفاهی، اجتماعی سازمان تاکنون توانسته با معرفی محلهای خواستار نیروی کار اعضایی را که خواستار کار بودند را به این محلها معرفی و نسبت به کاریابی این اعضاء محترم اقدام نماید.

 • مدیریت فرهنگی