اداره بازرسي، ارزشيابي و رسيدگي به شكايات


شرح وظایف مدیر بازرسی، ارزشیابی و رسیدگی به شکایات :

 1.  تعیین و اجرا خط مشی کلی و اساسی بازرسی با نگرش به سیاست‌ها و دیدگاه‌های مافوق و مدیریت در جهت انجام بازرسی‌ها.
 2.   نظارت بر گردآوری و نگاهداری مجموعه قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و گزارش‌های مالی، اداری و بازرگانی و حقوقی و ... به منظور آگاهی و نظارت بر اجرای آنها.
 3. اقدام جهت تهیه مقررات، ضوابط و آیین نامه‌های ارزیابی و تعیین شایستگی و قانونمند کردن ارزشیابی‌ها بر پایه استانداردهای پذیرفته شده.
 4. برقراری ارتباط‌های پیوسته با مقامات و مسوولان به منظور دریافت و تبادل اطلاعات لازم در انجام مأموریت‌های واگذار شده.
 5. استفاده از همکاری کارشناسان واحدها به منظور پی بردن به تنگناها و نارسایی‌های موجود و یافتن علل پیدایش
 6. انجام مأموریت‌های گوناگون به دستور مافوق و مدیریت به منظور حصول اطمینان از حسن جریان کار و پیشرفت امور به گونه‌ای مطلوب و ارایه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود امور و رفع نارسایی‌ها و تنگناها.
 7. رسیدگی به پرونده‌های مربوط به دادخواست‌ها و شکایت‌ها برابر موازین قانونی و گزارش های دریافتی در این زمینه اظهار نظر و تهیه گزارش جهت انجام اقدام‌های بعدی
 8. نظارت بر کلیه بازرسی‌ها، رسیدگی‌ها و ارزشیابی و یا رسیدگی به دادخواست‌ها و شکایت‌ها واظهار روی آنها.
 9. ارایه اطلاعات لازم به مقام مافوق و مدیریت به منظور تصمیم‌گیری درباره بازرسی یا ارزشیابی‌های انجام شده
 10. دریافت کلیه شکایت‌ها، درخواست‌ها، نامه‌ها و مدارک مربوط به هرگونه کارهای خلاف رویه و غیرقانونی بر حسب ارجاع از سوی مقام مافوق و مدیریت عامل که از طریق کارکنان، سازمان‌های دولتی، نهادها و مقام‌های کشوری به سازمان واگذار می‌گردد یا از طریق رسانه‌های گروهی منتشر می شود.
 11. نظارت بر انجام ماموریت‌های بازرسی در زمینه های تشخیص تخلفات شاغلان حرف پزشکی و بررسی گزارش‌های ارایه شده و اعلام به مافوق و یا اقدام بر حسب اختیار‌های تفویض شده.
 12. نظارت بر انجام ماموریت‌های مختلف ارجاع شده از سوی مقام مافوق و مدیریت به منظور رسیدگی به اختلافات‌های مالی و حقوقی و شکایت‌ها و یا ناهماهنگی‌‌ها و بررسی گزارش‌های دریافتی.
 13. بررسی اسناد و مدارک مالی، گزارش‌های تنخواه گردان‌ها، صورت وضعیت پیمانکاران ، ترازنامه‌ها و صورت مغایرت‌ها و اسناد انبار، حسب دستور مافوق.
 14. نظارت و تأیید گزارش‌ها و رسیدگی‌های انجام شده با حصول اطمینان از رعایت قوانین مربوط به حدود وظایف حرف پزشکی، تعزیرات و تعرفه‌ها.
 15. فراهم آوردن شرایط لازم جهت ارتقاء روحیه مشارکت کارکنان در انجام امور واگذاری، حل و فصل مشکلات، ارایه طرح‌ها و پیشنهاد جهت بهبود امور جاری و راتقاء کمی و کیفی سطح بهره‌وری و کارآیی در واحد تحت سرپرستی.
 16. نظارت بر حسن انجام کار کارکنان تحت نظارت و چگونگی پیشرفت کارها
 17. تهیه و تنظیم گزارش عملیات انجام شده و ارایه آن به مافوق
 18. انجام سایر وظایف در زمینه شغل به دستور مافوق