سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 21 مرداد 1399

تجلیل از کارمندان بازنشسته سازمان 22 مرداد 99

    

تصویر آلبوم
نام عکاس