سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 30 فروردین 1399

جلسه ستاد کنترل و مقابله با بیماری کووید 19 سازمان نظام پزشکی 30 فروردین 99

     

تصویر آلبوم
نام عکاس: محمد متقیان