سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 17 بهمن 1398

سفر امدادی تیم تخصصی و فوق تخصصی سازمان نظام پزشکی به سیستان و بلوچستان 17 بهمن 97

  

تصویر آلبوم
نام عکاس