سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 17 بهمن 1398

کنفرانس ویروس کرونا با حضور روسای بیمارستانها 17 بهمن 98

  

تصویر آلبوم
نام عکاس: محمد متقیان