سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 17 بهمن 1398

32 جلسه شورای عالی سازمان نظام پزشکی 17 بهمن 97

   

تصویر آلبوم
نام عکاس: محمد متقیان