سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 16 بهمن 1398

جلسه هم اندیشی برگزاری مجمع عمومی فوق العاده سازمان نظام پزشکی16 بهمن 98

  

تصویر آلبوم
نام عکاس: محمد متقیان