سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 01 بهمن 1398

نشست مشترک سازمان نظام پزشکی کشور با مسئولان وزارت بهداشت 1 بهمن98

  

تصویر آلبوم
نام عکاس