سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 28 دی 1398

دیدار معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با ریئس کل سازمان 28 دی 98

  

تصویر آلبوم
نام عکاس