سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 17 دی 1398

حضور ارکان سازمان در تشیع پیکر سردار سلیمانی 23 دی 98

  

تصویر آلبوم
نام عکاس: محمد متقیان