سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 12 دی 1398

جلسه روسای شورای هماهنگی استانهای نظام پزشکی کل کشور 12 دی 98

   

تصویر آلبوم
نام عکاس: محمد متقیان