سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 06 آذر 1398

نشست مشترک نمایندگان جامعه علوم آزمایشگاهی با ریاست کل نظام پزشکی6 آذر 98

  

تصویر آلبوم
نام عکاس