سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 21 آبان 1398

جلسه ریس کل سازمان با دبیرو رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور 21 آبان 98

    

تصویر آلبوم
نام عکاس