سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 18 آبان 1398

نشست مدیران فضای مجازی با رئیس کل سازمان نظام پزشکی 18 آبان 98

       

تصویر آلبوم
نام عکاس