سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 16 مهر 1398

دیدار بارمضانعلی قاسمی مؤسس نخستین داروخانه مدرن تهران

     

تصویر آلبوم
نام عکاس