سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 06 شهریور 1398

امضای تفاهم نامه سازمان نظام پزشکی و دفتر آموزش ارتقاء سلامت وزارت بهداشت

   

تصویر آلبوم
نام عکاس