سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 12 خرداد 1398

دیدار رئیس کل و معاونین سازمان با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی 93.04.15

تصویر آلبوم
نام عکاس