سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 12 خرداد 1398

بزرگداشت روز جهانی بیهوشی در سازمان نظام پزشکی 24 مهر 96

تصویر آلبوم
نام عکاس