سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 01 تیر 1398

نشست خبری ریس کل سازمان نظام پزشکی با اصحاب رسانه 16 اردیبهشت 98

  

تصویر آلبوم
نام عکاس