سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 02 تیر 1398

نشست روسای شورای هماهنگی نظام پزشکی های سراسر کشور 5 اردیبهشت 98

     

تصویر آلبوم
نام عکاس