سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 12 خرداد 1398

دیدار نوروزی رئیس کل با معاونین ، مدیران و کارکنان سازمان

  

تصویر آلبوم
نام عکاس