سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 12 خرداد 1403

سمینار تصویربرداری تخصصی پوست و پستان

 

 

سمینار تصویربرداری تخصصی پوست و پستان 

24-25 خرداد

در سالن اجتماعات سازمان نظام پزشکی

دارای حداکثر 8 امتیاز بازاموزی

روتیتر