سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 08 خرداد 1403

سمینار تروماهای ستون فقرات و مفاصل در ورزشکاران و سالمندان

سمینار تروماهای ستون فقرات و مفاصل در ورزشکاران و سالمندان در شهرستان چالوس برگزار می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک

روتیتر