سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 14 شهریور 1402

موج مهاجرت و تغییر شغل پزشکان به مرز بحران نزدیک شده است

دکتر علیرضا مدرکیان با اشاره به اینکه طیف درآمدی پزشکان متفاوت است، به خبرنگار روابط عمومی سازمان نظام پزشکی گفت:پزشکان هم مثل بقیه اقشار جامعه درآمدشان متناسب با تلاش و زحمت شان نیست ممکن است درباره عده ای از پزشکان این تناسب وجود داشته باشد اما درصد کمی هستند. به نظر می رسد حداکثر 10 درصد پزشکان شناخته شده پردرآمد هستند البته این عدد درباره پزشکانی که درآمدهای کلان و به اصطلاح میلیاردی دارند درصد بسیار اندکی است، درآمد بیش از نیمی از پزشکان متناسب با دانش، تلاش، ریسک پذیر بودن و زحمت شان نیست و مابقی پزشکان درآمد متوسط و معمولی دارند.

دکتر مدرکیان اظهار داشت: بسیاری از پزشکان ما شرایط کاری و درآمدی مناسبی با توجه به حجم فعالیت شان ندارند برای مثال پزشکان شاغل در اورژانس ها که در بخش بسیار پرریسک فعال هستند درآمدشان متناسب با حجم فعالیت شان نیست حتی درصد زیادی از پزشکانی که در مراکز بهداشتی و درمانی کار می کنند درآمد قابل قبول و متناسبی ندارند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه مبنای تعیین عدد تعرفه خدمات پزشکی مشخص نیست، عنوان کرد: در کشور ما بر اساس واقعیت موجود اقتصادی و اجتماعی تعرفه گذاری انجام نمی گیرد و با نادیده گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی تعرفه خدمات پزشکی را تعریف می کنند که منطبق با واقعیت های موجود نیست البته این مسئله درباره مشاغل دیگر هم است اینکه اقتصاد را دستوری اجرا می‌کنند مشخص است که غلط است اقتصادی که مبتنی بر واقعیت اقتصادی و اجتماعی نباشد خروجی اش همین وضعیت نارضایتی اقتصادی در جامعه است. برای همین تعرفه جز فنی و حرفه ای شوخی است و مبنای تعیین عدد تعرفه مشخص نیست بنابراین خروجی آن همین وضعیت نابسامان تعرفه های پزشکی است که شرایط خوبی را ایجاد نکرده است.

این عضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان اینکه برخی پزشکان می توانند متناسب با حجم زحمتی که می کشند درآمد داشته باشند گفت: این موضوع  اتفاق خوبی است و پیام خوبی را به جامعه می دهد اینکه یکی از راه های رسیدن به ثروت و موقعیت اجتماعی و درآمد تحصیل و کسب دانش است و الزما راه موفقیت و کسب درآمد استفاده از مسیر غیر معمول و رانت و شیوه های غیر مرسوم نیست در همه دنیا همین است کسی که توانمندی و مهارت خاصی دارد می تواند درآمد بیشتری داشته باشد.

وی گفت: گلایه مندی ما درباره  پزشکانی است که کارهای پررسیک و حساس انجام می دهند مثل متخصصین طب اوراژنس، عمومی، عفونی، اطفال، داخلی و بسیاری از رشته های مشابه که اساسا درآمدشان هیچ تناسبی با حجم استرس و ریسک و زحمت شان ندارد.

دکتر مدرکیان در پایان اظهار داشت: درآمد جامعه پزشکی با توجه به محل اشتغال شان در بخش های اورژانس،بیمارستان و جراحی،درمانگاه و پزشکانی که در سیستم دولتی و مراکز بهداشتی و درمانی فعال هستند و بسته به فعالیتی که انجام می دهند، متفاوت است اما اینکه برآورد دقیقی از متوسط درآمد جراحان،متخصصان داخلی یا پزشکان عمومی و ...داشته باشیم، نداریم. با این وجود واقعیت این است که تعدادی از پزشکان بر اساس توانمندی و نوع فعالیت هایی که دارند درآمدشان با تلاش شان متناسب است اما اینها درصد کمی از پزشکان را تشکیل می دهند. بیشتر پزشکان به نسبت دانش و تلاش شان درآمدشان متناسب با کارشان نیست حتی در بسیاری از مواقع می توانیم ادعا کنیم درآمد پزشکان کم است.

روتیتر: عضو شورای عالی نظام پزشکی: