سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 27 اسفند 1401

آئین نامه مجمع عمومی نظام پزشکی تصویب و ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار اداره کل روابط عمومی در متن نامه دکتر محمد حسین انصاری مود آمده است:

اعضای محترم مجمع عمومی نظام پزشکی شهرستان ها

روسای محترم هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان ها

سلام علیکم

      احتراماً به پیوست آئین نامه مجمع عمومی که در جلسه نوبت دوم مجمع عمومی مورخ  1401/12/19 به تصویب رسید ، جهت استحضار و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

برای مشاهده آئین نامه مجمع عمومی اینجا کلیک کنید.

روتیتر