سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 24 اسفند 1401

روند تعرفه گذاری غلط آینده پزشکی ایران را در معرض خطر قرار داده است

دکتر مریم صادق در گفت وگو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با بیان این که خدمات پزشکی با توجه به هزینه های این روزها و وضعیت خاص اقتصادی شرایط سختی برای پزشکان ایجاد نموده است؛ اظهار کرد: با افزایش هزینه ها به دلیل شرایط اقتصادی و توان پایین مردم مشکلات عمده ای در بخش بهداشت و درمان ایجاد خواهد شد و تنها راه برون رفت فعال شدن شرکت های بیمه با پوشش و نظارت بیشتر جهت خدمات رسانی بهتر است .

وی افزود: این که نهادهای بیمه‌گذار در تعیین مبالغ و پوشش بیمه دخیل باشند از ماجراهایی است که به نظر می رسد تنها در کشور های جهان سوم به بعد اتفاق می افتد که  این امر به طور حتم در افت سطح سلامت جامعه تاثیر گذار خواهد بود.

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان نی‌ریز با بیان این که هر صنف با توجه به شرایط هزینه‌ای موجود و افزایش تورم موظف به تعیین تعرفه‌های خود با نظارت دولت است، تصریح کرد:  در صورت عدم اجرا مطمئنا پدیده های زیر میزی و عدم رضایت باعث ضرر مردم و کاهش سطح سلامتی در جامعه خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که در تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی اصولا چه مواردی لحاظ نمی شود؛ بیان کرد: عدم لحاظ افزایش تعرفه بر اساس تورم واقعی جامعه،  قدرت خرید جامعه ،هزینه های مطب ازجمله حقوق پرسنل و مواد مصرفی و ... از جمله مواردی است که در تعیین تعرفه‌های خدمات پزشکی لحاظ نمی‌شود.

صادق با بیان این که چند سالی است شاهد پدیده پزشک ستیزی هستیم، خاطرنشان کرد: عدم وجود آینده ای روشن، افت شأن و منزلت پزشکی و عدم تطابق ریسک کار با درآمد موجب شده بسیاری از همکاران مهاجرت نموده یا به مشاغلی غیر از طبابت روی آورند.

وی درپاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که چه آینده‌ای را برای نظام سلامت و ارائه دهندگان خدمات متصور هستید، اذعان کرد: به علت تعرفه‌گذاری غلط ، روند ارائه درمان به بی کیفیت ترین سطح خود و بالاترین ریسک در اقدامات درمانی سوق داده می‌شود که نتیجه آن کاهش سلامت جامعه و عدم رضایت پزشک و بیمار خواهد بود.

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان نی‌ریز با اشاره به این که آینده جامعه پزشکی در ایران به علت بی‌برنامگی و نیز ورود افرادی معلوم الحال در تصمیم گیری های مهم که از علم پزشکی و آینده نگری برای سلامت جامعه بویی نبرده اند، شدیدا در خطر است؛ تصریح کرد: آموزش به نازل ترین سطح خود رسیده و علاوه بر عدم رضایت پزشک و بیماران ،سلامتی جامعه روز به روز در خطر بیشتری قرار دارد.

انتهای پیام

روتیتر