سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 23 اسفند 1401

مطابق قانون، تصویب تعرفه باید قبل از پایان سال صورت گیرد

به گزارش خبرنگار اداره کل روابط عمومی در متن نامه دکتر منصور جعفری نمین رئیس شورای عالی نظام پزشکی خطاب به دکتر محمد رئیس زاده آمده است:

جناب آقای دکتر محمد رئیس زاده 

رئیس کل محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیت:

  اقدام یک جانبه عضوی از اعضای شورای عالی بیمه در تعطیل نمودن نص صریح قانون و مصوبه شورای عالی بیمه و نیز بی توجهی  بعمل آمده به دستور ریاست جمهوری در طرح مصوبه در هئیت دولت ، بی اعتنایی به  مر قانون و خدمات طاقت فرسای همکاران در سراسر کشور است.مطابق قانون، تصویب تعرفه باید قبل از پایان سال صورت گیرد .در حالی که چهار ماه از آخرین مصوبه شورای عالی بیمه میگذرد و هنوز تکلیف تعرفه های سال 1402 مشخص نگردیده است. در چنینی شرایطی وجود یا عدم وجود شورای عالی بیمه سلامت و جلسات آن معنی ندارد و اقدام جنابعالی در اعتراض به حق به این رفتار مورد حمایت شورای عالی نظام پزشکی کشور است.

امیدوارم دست اندرکاران دلسوز نظام سلامت با درک شرایط خاص جامعه و شنیدن صدای همکاران بدون فوت وقت چاره اندیشی لازم را مد نظر قرار دهند.

انتهای پیام                                                                                                 

روتیتر