سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 19 اسفند 1401

آئین نامه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار اداره کل روابط عمومی ؛ در پنل پایانی مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) آئین نامه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی که از سوی شواری عالی پیشنهاد شده بود از سوی اعضای مجمع عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از اعمال اصلاحات مورد نیاز جهت اجرایی شدن تصویب شد.

 

 

روتیتر