سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 13 مرداد 1401

تجلیل از رئیس هیات مدیره نظام پزشکی استهبان به دلیل ارائه خدمات مطلوب در پی سیل اخیر

به گزارش خبرنگار اداره کل روابط عمومی ؛جلسه فصلی تیم های مدیریت بحران اداره کل پزشکی قانونی استان فارس با حضور مدیرکل پزشکی قانونی فارس تشکیل و از دکتر" ابراهیم رضایی" سرپرست پزشکی قانونی و رئیس هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان استهبان به دلیل ارائه خدمات مطلوب و به موقع در سیل اخیر این شهرستان تجلیل به عمل آمد.

گفتنی است در این جلسه ملزومات تیم های مدیریت بحران؛ شرایط تیم های مدیریت بحران و تقویت آن ها، تیم های پشتیبانی و شرایط مطلوب ارائه خدمات به تیم های مدیریت بحران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

 

روتیتر