سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 24 خرداد 1401

پرداخت مالیات بر اساس قوانین رسمی کشور انجام می شود/ الزام جامعه پزشکی به پرداخت مالیات مانند سایر مشاغل

دکتر علیرضا مدرکیان در گفت وگو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با اشاره به هجمه هایی که در خصوص فرارمالیاتی جامعه پزشکی وجود دارد؛ اظهار کرد: همکارانی که قوانین را رعایت نموده و خود را مقید می دانند بیشتر از سایرین رصد و نظارت و مجازات می شوند

وی افزود: طبیعتا زمانی که یک پزشک پروانه طبابت خود را اخذ می کند مورد نظارت سازمان نظام پزشکی ، معانت درمان دانشگاه و سایر ارگان های مربوطه قرار می گیرد اما یکسری از افراد نه تنها مدرکی ندارند ،بلکه اقدام به تبلیغات و دخالت در امور درمانی نموده و کسی هم با آن ها کاری ندارد.

وی ادامه داد: افراد دارای صلاحیت اگر بخواهند کاری را در چارچوب قوانین انجام دهند ، سنگ اندازی های زیادی برای آن ها انجام  می شود بطور مثال همین اعمال زیبایی که تبلیغات آن به وفور در فضای مجازی و سطح معابر عمومی مشاهده می شود ،اگر در مطب و مراکز درمانی انجام شود هزاران دستورالعمل و قوانین برای آن ها وضع می شود ولی همین اعمال اگر در آرایشگاهها و مراکز زیرزمینی انجام می شود هیچ نظارتی صورت نگرفته و کسی کاری به آن ها ندارد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی تصریح کرد : همکارانی که از دستگاه کارتخوان استفاده نموده و حساب های آن ها کاملا واضح و شفاف است و با همه بیمه ها قرارداد دارند ، بیشترین مالیات را پرداخت می کنند و معدود افرادی که این کارها را انجام نمی دهند و از قوانین سرپیچی می کنند ، مالیات کمتری می پردازند.

مدرکیان با تاکید بر این که باید قوانین و آئین نامه های اجرایی به گونه ای باشد تا کسانی که قانون را رعایت می کنند از امتیازات بیشتری برخوردار باشند و افراد قانون گریز نیز محدودیت هایی برایشان لحاظ شود؛ خاطرنشان کرد: تبصره 100 قانون مالیات اجرایی شده و همه مشاغل مالیات پرداخت می کنند و این که تبصره 100 عادلانه مالیات را دریافت می کند یا نه به قوانین کشوری باز می گردد .

رئیس هیات مدیره سازمان نظام پزشکی و شورای هماهنگی استان همدان با اشاره به این که اتهام فرار مالیاتی جامعه پزشکی کاملا بی اساس است؛ گفت: جامعه پزشکی مانند سایر مشاغل جامعه ملزم به پرداخت مالیات بوده و هر نوع قانون گریزی مشمول جریمه کتمان می شود ؛ لذا هر نوع فرار مالیاتی برای جامعه پزشکی و سایر مشاغل کاملا بی اساس است زیرا سازمان امور مالیاتی تمام حساب های افراد را رصد نموده و بر اساس خود اظهاری و تبصره 100 قانون مالیاتی از اصناف و مشاغل طبق قوانین رسمی کشور مالیات دریافت می کند.

وی گفت : کسانی که شرایط تبصره 100 قانون مالیاتی را داشته باشند براساس فرمول آن نسبت به پرداخت مالیات اقدام می کنند که مورد پذیرش مجامع رسمی کشور است و اگر کسی مشمول تبصره 100 قانون مالیاتی نباشد اما از آن استفاده کند از تبصره خارج و ذیل اظهار نامه می رود و باید جریمه کتمان پرداخت کند.

وی یادآور شد: جامعه پزشکی در پرداخت مالیات از سایر اصناف مستثنی نبوده و قانون برای همه مشاغل یکسان اجرا می شود البته در تمامی حرفه ها تعداد انگشت شماری هستند که از قانون سرپیچی می کنند اما نباید به کل آن جامعه تعمیم داده شوند و جامعه پزشکی نیز همواره قانون مدار بوده و خود را ملزم به رعایت و احترام به قوانین جامعه می داند.

انتهای پیام

 

روتیتر