سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 17 اردیبهشت 1401

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال 1401 اعلام شد

به گزارش خبرنگار اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ؛ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال 1401 مصوب هیئت وزیران به شرح ذیل است:

مشاهده و دانلود  تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی 

 

مشاهده و دانلود تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی 

 

روتیتر