سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 23 شهریور 1400

نوبت‌ به واکسیناسیون خانواده کادر درمان رسید

مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد از هم‌اکنون افراد ۱۸ سال به بالا از خانواده پزشکان و پرستاران سراسر کشور که کد ملی آن‌ها در اختیار مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت قرار گرفته می‌توانند با مراجعه به سامانه salamat.gov.ir بلافاصله محل و زمان تزریق واکسن را انتخاب کنند.

در اعلام مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت بیان شد: اگر اعضای خانواده هریک از پزشکان یا پرستاران قادر به ورود به سامانه salamat.gov.ir نبودند، با مراجعه به سایت سازمان نظام پزشکی/پرستاری اطلاعات خانواده خود را تکمیل کنند. این گروه  چند روز پس از انجام این فرآیند، قادر به ثبت‌نام از طریق سامانه نوبت‌دهی واکسن خواهند بود.

توضیح: اسامی اعضای سازمان نظام پزشکی که اعضای خانواده خود را تا تاریخ 21 شهریور ماه 1400 در سامانه ثبت نام سازمان نظام ÷زشکی ثبت نام کرده بودند تحویل وزارت بهداشت شده است.

روتیتر