سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 16 شهریور 1400

حتی یک دوز واکسن کرونا به داروخانه ها عرضه نشده است

دکتر سهرابی عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی و رئیس نظام پزشکی نوشهر در اعتراض به سخنان اخیر سخنگوی قوه قضائیه درخصوص نشت واکسن‌های کرونا به بازار آزاد و تخلف در عرضه قاچاق گفت: هیچ واکسن کرونایی در هیچ کجای ایران به داروخانه‌ای تحویل نشده است که بخواهد از داروخانه خارج شود و سر از بازار آزاد پیدا کند.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود اشاره کرده بود که در مورد واکسن های تقلبی سه پرونده مفتوح است که افراد متخلف از مراکز تزریق واکسن و داروخانه ها پوکه های خالی واکسن را دریافت کرده و با داروهای دیگر پر کرده بودند. دکتر سهرابی با اشاره به این صحبت سخنگوی قوه قضائیه می گوید حتی یک دوز واکسن کرونا در داروخانه های کشور توزیع نشده است که بتوان پوکه آن را از داروخانه خارج کرد و این موضوع فقط ظن و بدگمانی نادرستی را ایجاد می کند که مورد اعتراض بسیاری از همکاران ما قرار گرفته است و موجبات ناراحتی قشر شریف و دلسوز دارویی کشور شده است که از روز اول همه گیری حتی یک روز هم سنگر ارائه خدمات به مردم کشور را رها نکرده اند.

روتیتر: اعتراض به سخنان سخنگوی قوه قضائیه