سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 18 خرداد 1400

توانمندسازی ماماها در دستور کار قرار گیرد

به گزارش روز اداره کل روابط عمومی و به نقل از وبدا، سعید نمکی در این نامه خطاب به علی اکبر حق دوست، با تاکید بر نقش ماماها در بهبود شاخص های بهداشتی از جمله مراقبت از مادران باردار قبل، حین و بعد از زایمان و نیز مراقبت از کودکان، بر توانمندسازی کادر مامایی و حضور هرچه بیشتر دانشجویان و مربیان مامایی در بخش های زنان و زایمان و درمانگاه های مربوطه جهت فراگیری آموزش های لازم و انجام کارآموزی، تاکید کرد.

وزیر بهداشت در نامه نوشت: بهبود شاخص های بهداشتی از جمله مراقبت از مادران باردار قبل، حین و بعد از زایمان و نیز مراقبت از کودکان و ... از ابعاد بسیار مهم رسیدن به هدف تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه بوده و در این رابطه کادر مامایی به ویژه در مراکز بهداشتی و درمانی و مرکز تسهیلات زایمانی نقش بسیار مهمی به عهده دارند.

نمکی تاکید کرد: ضرورت ایجاب می کند تا کادر مامایی از توانمندی های لازم بهره مند شوند بنابراین. ترتیبی اتخاذ نمایید تا مدیران گروه و روسای بخش های زنان و زایمان به منظور توانمندسازی کادر مامایی، زمینه حضور هرچه بیشتر دانشجویان و مربیان محترم مامایی را در بخش های زنان و زایمان و درمانگاه های مربوطه برای فراگیری آموزش های لازم و انجام کارآموزی فراهم کرده و نهایت همکاری را انجام دهند ارسال گزارش اقدامات آتی به دفتر اینجانب مورد انتظار است.

انتهای پیام

روتیتر