سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 26 اردیبهشت 1400

اطلاعیه شماره 4 سازمان درخصوص تزریق واکسن پرسنل و همکاران

به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند که پس از رایزنی ها و پیگیری های سازمان نظام پزشکی، در جلسه مشترک معاون توسعه منابع و مدیریت سازمان نظام پزشکی با نمایندگان سه دانشگاه علوم پزشکی تهران بزرگ مقرر شد که واکسیناسیون پرسنل و همکاران درمانی شاغل در بخش خصوصی از روز اول خرداد ماه سال 1400 آغاز شود.

دکتر علی تاجرنیا معاون توسعه منابع و مدیریت سازمان نظام پزشکی با اعلام این خبر افزود که دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران با مشخص کردن مراکز جداگانه روزانه به تعداد مشخصی از پرسنل و همکاران معرفی شده از سوی سازمان نظام پزشکی واکسن کرونا تزریق خواهند کرد.

وی در ادامه اعلام کرد که با توجه به ارائه تعهد کتبی از سوی مسئولین فنی و دارندگان پروانه مطب و دفاتر کار برای تضمین شاغل بودن کلیه افراد درج شده در فهرست نیازی به ارائه فهرست بیمه برای پرسنل ثبت شده نیست

روتیتر