سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 25 اردیبهشت 1400

وبینار مکمل یاری در مادران و شیرخواران برگزار می شود

به گزارش اداره کل روابط عمومی اطلاعات شرکت در وبینار را میتوانید در پوستر زیر مشاهده کنید:

روتیتر