سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 25 اردیبهشت 1400

چهل و دومین بزرگداشت دکتر محمد قریب برگزار می شود

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ؛ اطلاعات این همایش و بزرگداشت در پوسترهای ذیل قابل مشاهده  است:

روتیتر