سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 21 اردیبهشت 1400

معاون هماهنگی ستاد مرکزی اجرای هشتمین دوره انتخابات نظام پزشکی منصوب شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی نظام پزشکی ؛ تصویر حکم ابلاغ مهدی ذهبی مسئول دبیرخانه هیات های امنا و سفرهای استانی معاونت درمان وزارت بهداشت در ذیل آمده است:

روتیتر