سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 02 اردیبهشت 1400

لینک واکسیناسیون کرونا جامعه پزشکی

خدمت همکاران عزیز 

برای ورود به سامانه ثبت نام واکسیناسیون جامعه پزشکی از لینک زیر وارد شوبد:

لینک ثبت نام

روتیتر