سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 24 دی 1399

کرونا در آینده احتمالا مثل سرماخوردگی خواهد شد

نتایج بررسی دکتر جنی لاوین، اثار بورنشتاد و رستم آنتیا چاپ شده در مجله ساینس پیش بینی کرده که در آینده همه گیری فعلی کرونا به چیزی در حد سرماخوردگی بدل خواهد شد. در خلاصه این مقاله آمده است:

«در حال حاضر با این سئوال روبرو هستیم که وضعیت بیماری کووید 19 در آینده چگونه خواهد بود؟ نتایج تجزیه و تحلیل‌های ناشی از داده های ایمونولوژیک و اپیدمیولوژیک کروناویروس‌های بومی انسانی (HCoVs)  نشان می دهد که ایمنی مقابله کننده با عفونت(infection-blocking immunity) به سرعت فروکش می‌کند، اما ایمنی مقابله کننده با بیماری(disease-reducing immunity) عمر طولانی دارد. مدل این مطالعه ، با تلفیق مولفه های ایمنی، شدت فعلی بیماری  CoV-2 و طبیعت خوش خیم خانواده کروناویروس‌های بومی انسان، نشان می دهد که هنگامی که بیماری به فاز اندمیک و قرار گرفتن در معرض تماس اولیه در دوران کودکی برسد، CoV-2  احتمالا وضعیتی مشابه سرماخوردگی خواهد یافت. البته این بررسی نتیجه متفاوتی را برای ویروس کرونا که باعث بیماری شدید در کودکان می شود، پیش بینی می کند. این نتایج بر اهمیت مقابله‌های رفتاری را در حین مرحله همه گیری و تزریق واکسن تاکید می کند ، و البته سناریوهای ادامه واکسیناسیون در مرحله آندمیک شدن بیماری باید بررسی و ارزیابی شوند.»

در بخشی از این مقاله هم آمده است:« فاصله گذاری اجتماعی و واکسیناسیون موثر برای کنترل یک اپیدمی جدید و گذر از دوره آن حیاتی است، اما هنگامی که وارد مرحله آندمیک می‌شویم، دیگر واکسیناسیون عمومی لازم نیست. ضرورت انجام واکسیناسیون مستمر به وابستگی به میزان مرگبار بودن عفونت(IFR) بستگی دارد. اگر عفونت‌های اولیه کودکان خفیف باشد (مشابه CoV-1 و CoV-2) ، با تخفیف بیماری به بیماری محدود کودکان، ممکن است به ادامه واکسیناسیون نیاز نباشد. از طرف دیگر، اگر عفونت اولیه در کودکان شدید باشد (مانند MERS)، واکسیناسیون کودکان باید ادامه یابد.»

 

روتیتر