سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 01 دی 1399

سازمان نظام پزشکی از شرکت های فعال در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک دعوت به همکاری می نماید

سازمان نظام پزشکی کل کشور در نظر دارد با اتکا به بازار و مشتریان موجود در حوزه سلامت به جمع شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک کشور وارد شده و اقدام به راه اندازی زیرساختهای مرتبط نماید. لذا از شرکت های فعال در این زمینه تقاضا می شود رزومه کاری خود را به اداره امور قراردادهای معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان نظام پزشکی ارسال نمایند.

نحوه شرکت در فراخوان و ارسال رزومه 

روتیتر