سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 30 آذر 1399

مصوبات چهل و چهارمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ؛ مصوبات چهل و چهارمین جلسه شورای عالی به شرح ذیل است:

 1) پیرو هشدارها و انعکاس مکرر مشکلات عدیده در خصوص مدیریت پاندمی کرونا و لزوم وجود سند و  برنامه جامع ملی ، تعرفه های تشخیصی و درمانی  ، سیاست های بهداشتی ، درمانی و آموزشی پژوهشی ، حفاظت از کادر درمان و مردم ( و مشکلات مربوط با برخی از دستگاههای نظارتی ) و اخیراً نحوه تامین واکسن کرونا و عدم توجه دستگاههای ذیربط منجمله وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به نقطه نظرات کارشناسی و دلسوزانه جامعه پزشکی و تداوم روزمرگی ، تناقض و شعار زدگی بجای رویکرد قاطع ، سریع ، منطقی و کارشناسی و استفاده از ظرفیت های بالقوه و بالفعل همه گروهها اعم از نخبگان ، نهادهای مردمی و ... بنحو مناسب که منجر به سلب اعتماد از دست اندرکاران و عدم مشارکت و همکاری موثر اقشار مختلف با برنامه های اعلامی و مالاً وضعیت بحرانی موجود شده ، مقرر گردید پیرو مصوبه شماره 9 سی و ششمین جلسه شورای عالی مورخ 25/02/1399 سازمان در اسرع وقت ازکلیه طرق ممکن منجمله هماهنگی جهت ملاقات حضوری با مقام معظم رهبری و روسای قوای سه گانه و یا مکاتبه با ایشان ، برگزاری نشست خبری با حضور ارکان  سازمان ، صدور بیانیه و ... نسبت به انعکاس واقعیت ها و مخاطرات فعلی و تبعات احتمالی آتی اقدام نماید. 


2) پیرو تاکید اعضای محترم شورای عالی مبنی بر ضرورت توجه و پیگیری فوری جهت تعرفه خدمات دندانپزشکی در کنار تعرفه سایر خدمات تشخیصی و درمانی با لحاظ نقطه نظرات کارشناسی جامعه محترم دندانپزشکی کشور و نیز اعضای محترم دندانپزشک عضو شورای عالی ، فوق العاده سختی کار همکاران فیزیوتراپیست فعال در درمان بیماران کووید 19 - لایحه اصلاح قانون مطب پزشکان مصوب 1366 ، برنامه های بازآموزی همکاران ، فعالیت کمیسیون ملی تعیین صلاحیت حرفه ای شاغلان حرف پزشکی و وابسته  و شورای معین ، پوشش بیمه ای خدمات همکاران ماما و نیز لحاظ نمودن آنان در طرح نسخه الکترونیک  و اقلام حفاظتی ضمن تشکر از اقدامات بعمل آمده مقرر گردید سازمان نسبت به تداوم پیگیری های قبلی بصورت جدی تر اهتمام و گزارش مربوط جهت استحضار اعضای محترم شورای عالی منعکس گردد. 


3) پیرو مصوبه شماره 9 ششمین جلسه شورای عالی مورخ 26/1/96 مبنی بر ارائه برنامه عملیاتی چگونگی تفکیک نظام پزشکی تهران بزرگ توسط سازمان مرکزی ، مقرر گردید پیشنهاد مطروحه در اسرع وقت در کمیسیون برنامه و بودجه و تشکیلات با دعوت از سایر ارکان و افراد صاحب نظر  مربوط بررسی و نتیجه در قالب مصوبه فوق و مشتمل بر گزارش وضعیت موجود و نیز ارائه دلایل و مدارک مستند جهت ابعاد مختلف تفکیک به دبیرخانه شورای عالی ارائه گردد. 


4) پیرو مصوبه شماره 1 شانزدهمین جلسه شورای عالی مورخ 24/08/1397 و نیز درخواست دانش آموختگان دکترای ژنتیک پزشکی یا بالینی جهت عضویت در سازمان مقرر گردید موضوع به کمیته تعیین شده در مصوبه شماره 16 دهمین جلسه شورای عالی مورخ 31/3/1397 جهت بررسی بیشتر ارجاع و نتیجه به کمیسیون ملی تعیین صلاحیت حرفه ای شاغلان حرف پزشکی و وابسته  برای تصمیم گیری نهائی ارجاع گردد. 


5) با توجه به تاثیر فراوان انجام واکسیناسیون کرونا ، در ایجاد ایمنی جمعی و کنترل بحران موجود ، شورای عالی ضمن تاکید بر تامین واکسن کرونا از هر طریق ممکن و از مراجع معتبر در اولین فرصت و پوشش مناسب و اولویت گروههای در معرض خطر ، سازمان را مکلف نمود نسبت به پیگیری تامین واکسن کرونا ، جهت همکاران جامعه پزشکی با استفاده از کلیه امکانات موجود منجمله بخش خصوصی و نهادهای بین المللی اقدام نماید. 
 

انتهای پیام
 
  
  
  
 

روتیتر