سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 09 آذر 1399

شرایط نسخه نویسی الکترونیک در مطب ها

محمد رضا ظفرقندی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت اجرای پرونده الکترونیک سلامت و نسخه نویسی الکترونیک، گفت: در همین راستا سازمان نظام پزشکی وظایفی را عهده دار شده است که از آن جمله می‌توان به صدور کارت هوشمند و امضای الکترونیک اشاره کرد.

وی با عنوان این مطلب که اجرای نسخه نویسی الکترونیک منجر به کاهش هزینه‌های سلامت می‌شود، افزود: جامعه پزشکی معتقد است که این طرح می‌بایست به صورت تدریجی اجرا شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، بر ضرورت آموزش و فراهم ساختن مشوق‌های لازم برای اجرایی شدن نسخه نویسی الکترونیک تاکید کرد و گفت: آنچه مسلم است، اینکه نمی توان با بحث‌های الزام آور برای اجرایی شدن چنین طرح های مهمی جواب نمی دهد.

وی با عنوان این مطلب که با مشوق های معنادار می توان جامعه پزشکی را به سمت استفاده از نسخه نویسی الکترونیک ترغیب نمود، افزود: چاره ای جز رفتن به سمت اجرای نسخه نویسی الکترونیک نداریم، اما باید بتوانیم موانع سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای اجرای آن را به صورت تدریجی و گام به گام برداریم.

روتیتر