سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 29 مهر 1399

اسامی منتخبین سلامت (قهرمانان کرونا) + فایل دانلود

به گزارش اداره کل روابط عمومی ؛ سازمان نظام پزشکی کل کشور 12 مردادماه جاری طی مکاتبه با 206 نظام پزشکی در سراسر کشور خواستار معرفی 3 نفر از کادر سلامت در شرایط بحرانی کرونا به منظور تجلیل و قدردانی از آنها تحت عنوان قهرمانان سلامت شد که اسامی آنها در فایل ذیل موجود است.

لیست جامع منتخبین سلامت

روتیتر