سازمان نظام پزشکی

تاریخ: 14 مهر 1399

کودکان چگونه از ماسک استفاده کنند؟

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی بروشور تهیه شده توسط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در ذیل آمده است:

دریافت فایل

روتیتر